Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ : Από τον Μύθο στην Πραγματικότητα …
Τα πρώτα Ευαγγέλια που εξέλαβε ως κανονικά η Εκκλησία υπό την προστασία της
δίνουν την πιθανότητα ο Ιησούς να παρέμεινε άγαμος ως το τέλος της ζωής του. Τι
θα μπορούσαμε λοιπόν να σχολιάσουμε για την ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΗ ΣΧΕΣΗ του με την
Μαρία την Μαγδαληνή, αυτή την σπουδαία γυναίκα; Πολλα έχουν ειπωθεί για την
σχέση αυτή σε όλα τα σχετικά βιβλία και διεξοδικά στο HOLY BLOOD, HOLY GRAIL
(βλ. βιβλιογραφία και παραπομπές μας) Στον «Τελευταίο Πειρασμό» του Μεγάλου
συγγραφέα και υψηλόβαθμου τέκτονα στην Γαλλία Νίκου Καζαντζάκη (μπορεί κανείς
να μελετήσει την σχετική του αλληλογραφία με τον μεγάλο Πολιτικό και επίσης
τέκτονα Ελευθέριο Βενιζέλο), αυτό γίνεται Ιδιαίτερα εμφανές και ήταν η στάση αυτή
του συγγραφέα που προκάλεσε και τον αφορισμό του από την Εκκλησία, για
ευνόητους λόγους φυσικά…
Η άποψη αυτή για την έντονη σχέση του Ιησού με την Μαρία την Μαγδαληνή (με
καταγωγή από τα Μάγδαλα), έχει τις αρχαίες ρίζες της στις πηγές του δευτέρου και
τρίτου μ.Χ. αιώνα, όπως στα μη «κανονικά» Ευαγγέλια του Φιλίππου και της Μαρίας
της Μαγδαληνής. Όπου δεν φαίνεται μεν άμεσα ο πιθανός τους γάμος αλλά
προκύπτει εντελώς φυσικά η έντονη φιλική τους και κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα η
ερωτική τους σχέση.
Ποια στοιχεία γνωρίζουμε για την Μαρία την Μαγδαληνή από τα ιστορικά και
παραδοσιακά αρχεία μας;
Η ΜΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΓΔΑΛΑ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ιστορία των
Ευρωπαικών Μυστικών Εταιρειών με το όνομα της αναφέρεται μόνο 13 φορές στα
Ευαγγέλια της Καινής διαθήκης σε αντίθεση π.χ. με το όνομα του Πέτρου το οποίο
αναφέρεται τουλάχιστον 90 φορές κι αυτές οι αναφορές εντοπίζονται σε παράλληλα
αποσπάσματα (παραδείγματος χάρη όταν ο Μάρκος και ο Ματθαίος  γράφουν για
αυτήν το ίδιο πράγμα σε μια ιστορία που μάλλον ο  Ματθαίος δανείστηκε από τον
Ευαγγελιστή Μάρκο).
Αναζητώντας ιστορίες που να υπάρχουν σε περισσότερες από μία ανεξάρτητες
πηγές με γνώμονα το ότι πολλαπλές αναφορές προσδίδουν μεγαλύτερη
αυθεντικότητα σε μια ιστορία, θα μπορούμε να εξάγουμε τα ακόλουθα
συμπεράσματα για την Μαρία την Μαγδαληνή.
Το όνομα Μαγδαληνή, καταρχάς, χρησιμοποιείται για να την διαφοροποιήσει  από
τις άλλες Μαρίες συμπεριλαμβανομένων της Μητέρας του Χριστού , της Παναγίας και
της Μαρίας από την Βηθανία , αδελφής της Μάρθας. Λέγεται σε δύο ξεχωριστές
αφηγήσεις ότι συνόδευε τον Ιησού στα ταξίδια του στην Γαλιλαία( στο κατά Μαρκον ,
κεφάλαιο  και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο …) και πως χρηματοδοτούσε
την διδασκαλία Του από δικά της εισοδήματα μαζί με άλλες γυναίκες ορισμένες από
τις οποίες δεν κατονομάζονται.
Επίσης αναφέρεται για το ίδιο πρόσωπο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο πως πλήθος
δαιμονίων εξεβλήθη εξ’αυτής : μήπως αυτό γιατί το συγκεκριμένο πρόσωπο έπρεπε
να δαιμονοποιηθεί και άρα να εξοβελισθεί από την Εκκλησιατική – Ευαγγελική
Παράδοση για να ΑΠΟΚΡΥΒΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΡΟΛΟΣ ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ; Ρόλο που το ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΙΩΝ
γνωρίζει από τα Μυστικά του Αρχεία ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ τόσο καλά και με
λεπτομέρεια που εάν όλα αυτά αποκαλύπτονταν ως έχουν ο Παπικός θρόνος του
Αγίου Πέτρου θα δεχόταν τέτοιο σοβαρό πλήγμα μέχρι της τελικής του πτώσεως;

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΟΟΥΝ…!!!!

Τα σχετικά στοιχεία θα σας αποκαλύπτονται λίγα λίγα μέχρι και τον τελευταίο
ανώτατο Βαθμό του Τάγματος, εφόσον καταστείτε άξιοι να ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΊΤΕ και να
μυηθείτε σε αυτό, και να λάβετε το ΑΛΗΘΕΣ ΦΩΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ( κανένα ΜΥΣΤΙΚΟ αλλά και κανένα όνομα
φυσικά δεν θα αποκαλυφθεί σε κανέναν άνδρα ή γυναίκα που δεν θα μυηθεί στο
Τάγμα και σε καμμιά περίπτωση κάτω από έναν συγκεκριμένο βαθμό του
ΤΑΓΜΑΤΟΣ και την ΓΝΩΣΗ – ΜΥΣΤΙΚΑ που αυτός Προσδίδει στον μυούμενο
Ιππότη ή την ΔΕΣΠΟΣΥΝΗ του ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΙΩΝ)

Τα επτά πνεύματα και η Μαρία από τα Μαγδάλα

Μάρκος 16:9 «…εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία είχε βγάλει επτά διαβόλους». 

Λουκάς 8:2: «…μια γυναίκα, που είχε θεραπευθεί από πονηρά πνεύματα και ασθένειες, η Μαρία κάλεσε τη Μαγδαληνή, από την οποία έστειλε επτά διαβόλους». 

Κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας βρισκόταν η μικροσκοπική πόλη Μαγδάλα, από την οποία ονομάζεται η Μαρία. Μερικοί έχουν προτείνει ότι ήταν αντί της Μαρίας της Βηθανίας, μια από τις αδερφές του Λαζάρου. Ο αριθμός επτά ενίοτε αναφέρεται στην «πληρότητα» και στην εσωτερική χριστιανική παράδοση και πραγματικά φέρει τόσο θετική όσο και αρνητική χροιά. Τα επτά κακά πνεύματα υποδηλώνουν τους υπαινιγμούς που ο Εωσφόρος πρότεινε στον Αδάμ κατά την πτώση του, και επομένως συμβολίζουν το άθροισμα όλων των ανθρώπων στην εξέγερσή τους από τον Θεό. Με αυτή την έννοια, η Μαρία Μαγδαληνή είναι ένας «τύπος» για την ξεπεσμένη ανθρωπότητα (εντός της Μυστικής Παράδοσης του ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΙΩΝ) και αντιπροσωπεύει ένα άτομο που έχει απομακρυνθεί περισσότερο από τον πρωταρχικό σκοπό του Υπέρτατου Ποιητή των Κόσμων για εμάς. Το μυαλό της είχε επηρεαστεί και αλλοιωθεί ολοκληρωτικά από τα «επτά πνεύματα» του Εωσφόρου, του Κακού, μια συλλογική επιρροή πιο γνωστή με το όνομα «Σατανάς», που προέρχεται από το Εβραϊκό Σείταν ! 

 Ωστόσο, σύμφωνα με τα Χριστιανικά – Χριστικά Μυστήρια , ο Θεός έφερε φώτιση σε αυτόν τον κόσμο, μέσω της ενσάρκωσης του Λόγου που έγινε άνθρωπος από μια άλλη Μαρία. 

Ο Χριστός λοιπόν έφερε μαζί του τα «Επτά Πνεύματα (το Επταπλό Πνεύμα) του Θεού», τα οποία περιφέρονται επίσης στη γη για να υποστηρίξουν εκείνους τους αμαρτωλούς και ατελείς ανθρώπους , όπως η Μαρία η Μαγδαληνή που οδηγούνται να κάνουν το ακριβώς αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Τα Επτά Πνεύματα του Θεού στρέφονται ενάντια στο κακό του Σατανά και από μόνα τους δηλώνουν τις θεϊκές «ενέργειες» που εξισορροπούν την επιρροή ή τα βέλη των επτά κακών πνευμάτων, έτσι ώστε η δράση τους να μην μας οδηγήσει ποτέ πέρα από τη δύναμη που έχουμε για να τα απωθούμε. 

Το μάθημα της Μαρίας της Μαγδαληνής δεν είναι τόσο, ότι τα πονηρά πνεύματα εκδιώχθηκαν από τον ίδιο τον Ιησού, αλλά περισσότερο ότι της παρασχέθηκε η χάρη και η υποστήριξη που χρειαζόταν για να αποκτήσει την πνευματική ισορροπία της και μαζί της να ανακτήσει την ανθρωπιά, την υγεία, την ακεραιότητά της – και κυρίως την Γνώση και την Πίστη της…!

Πράγματι, δεν ήταν μόνο μία από τις τρεις Μαρίες που παρέμειναν δίπλα από τον Χριστό στους πρόποδες του σταυρού. Ήταν επίσης η πρώτη γυναίκα που άκουσε για την Ανάστασή Του στη νέα Πνευματική ζωή που αναφέρεται στην ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Ιησού που φυσικά «δεν είναι εκ του Κόσμου Τούτου …».

Μία πραγματεία του Abbe Fournie αλλωστε (1738-1825) συζητά αυτές τις αρχές και πολλά άλλα εκτός από στα κείμενα της που σας καλούμε με αγάπη να μελετήσετε ώστε να πλησιάσετε στο Φως της Γνώσεως με αβίαστο και ομαλό τρόπο … Σύμφωνα με την Μυστική Παράδοση του ΚΤΣ πολλά μυστήρια περιμένουν να τα προσπελάσουμε και να τα Ανακαλύψουμε πάλι …