Στην Παράδοση του Τάγματος αναφέρονται οι μεγάλοι Μάγιστροι
του Αρχέγονου και Κυρίαρχου Τάγματος του Κοινού της
Σιών..Κάποια από τα ονόματα θα σας εκπλήξουν και ίσως σας
σοκάρουν … Είναι όμως αληθινά και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει
ποτέ.

 1. Jean de Gisors (1188-1220)
 2. Marie de Saint-Clair (1220-1266)
 3. Guillaume de Gisors (1266-1307)
 4. Edouard de Bar (1307-1336)
 5. Jeanne de Bar (1336-1351)
 6. Jean de Saint-Clair (1351-1366)
 7. Blanche d’Evreux (1366-1398)
 8. Nicolas Flamel (1398-1418)
 9. Rene d’Anjou (1418-1480)
 10. Iolande de Bar (1480-1483)
 11. Sandro Filipepi – Botticelli (1483-1510)
 12. Leonardo da Vinci (1510-1519)
 13. Charles III (Duke of Bourbon-Montpensier) (1519-1527)
 14. Ferdinand de Gonzague (1527-1556)
 15. Michel de Notre-Dame – Nostradamus(1556-1566)
 16. Duc de Longueville & Nicolas Froumenteau (1566-1575)
 17. Louis de Nevers (1575-1595)
 18. Robert Fludd (1595-1637)
 19. Johann Valentin Andrea (1637-1654)
 20. Robert Boyle (1654-1691)
 21. Isaac Newton (1691-1727)
 22. Charles Radclyffe (1727-1746)
 23. Charles de Lorraine (1746-1780)
 24. Maximillian de Lorraine (1780-1801)
 25. Charles Nodier (1801-1844)
 26. Victor Hugo (1844-1885)
 27. Claude Debussy (1885-1918)
 28. Jean Cocteau (1918-1963)