Η Ελληνική Επικράτεια του Κοινού της Σιών εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2023. Διοικείται από το τρισυπόστατο Ύπατο Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Μέγα Προκαθήμενο, τον Αναπληρωτή Μέγα Προκαθήμενο και τον Μεγάλο Καγκελάριο.